خانه » اهمیت ایمنی در دیگ روغن داغ

اهمیت ایمنی در دیگ روغن داغ

مبحث ایمنی در بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چرا که کوچکترین اشتباه و کوتاهی در این زمینه سبب بروز تلفات مالی و جانی برای کارفرما خواهد شد.

در سیستم سیرکوله روغن داغ در یک دیگ ،بویلر یا هیتر روغن نصب تجهیزات کنترل کننده جریان و از طرفی نیز پیش بینی تخلیه فوری روغن از سیستم بسیار اهمیت دارد.
در موارد بیشمار شاهد این هستیم که خیلی از مشتریان برای تامین بویلر و دیگ روغن داغ به شرکت های ماشین ساز یا برخی شرکتها یا واحد های کارگاهی غیر فنی مراجعه می نمایند و درنتیجه پس از مدتی با مشکلاتی در خصوص کارکرد دیگ دچار می گردند
در مواردی مانند یکی از شرکت های شهر قم ، خرید بویلر و دیگ غیر استاندارد و غیر فنی سبب بروز آتش سوزی مهیب و خسارت میلیاردی و از کار افتادن خط تولید می گردد.
از مهمترین نکات در ایمنی دیگ روغن داغ ، توانایی شرکت سازنده در ارائه تجهیزات و مدار فرمان مناسب در جهت سیرکوله روغن و از طرف دیگر پیش بینی برخی موارد مهم و موثر مانند سوختگی احتمالی در اثر کک زدگی و رسوبات فیلم روغن در داخل بویلر روغن داغ می باشد.