خانه » راه اندازی دیگ روغن داغ

راه اندازی دیگ روغن داغ

بهره برداری و راه اندازی نتیجه کار مشترک تیمی شرکت بهره بردار ( خریدار ) ، شرکت سازنده و اپراتور شرکت بهره بردار می باشد و در صورتی که هر یک از اعضای تیم وظایف و تعهدات خود را درست به سرانجام نرسانند بهره برداری از محصول میسر نخواهد بود یا توام با مشکلاتی خواهد بود . لذا در ادامه وظایف و تعهدات هر یک از اعضاء به تفکیک ارائه میگردد .

شرکت بهره بردار ( خریدار)

 • اتصال مسیر مصرفی رفت و برگشت به شیرهای اصلی دیگ روغن داغ
 • استفاده از مخزن ذخیره و انبساط و اتصال آن به پمپ برای تغذیه دیگ روغن داغ
 • نصب دودکش از جنس ورق سیاه و هم اندازه خروجی دیگ روغن داغ بر روی دریچه اگزوز دیگ

در انتهای دودکش ضروری است .

 • استفاده از کلاهک
 • ارتفاع دودکش می بایست 5/1 متر از نزدیکترین سقف محل استقرار دیگ بالاتر باشد. ارتفاع کمتر از 6 متر نباشد.
 • استفاده از مخزن ذخیره سوخت متناسب با میزان سوخت مصرفی همراه با لوله کشی رفت و برگشت و تعبیـــه فیلترهای لازم در مسیر اتصال به مشعل دیگ . (بویلرهای سایز بالاتر از 5 میلیون کیلو کالری)
 • در صورت استفاده از سوخت گاز، شیر قطع کن گاز در فاصله 1 متری از مشعل نصب گردد.
 • کابل کشی از تابلو برق اصلی به تابلو برق دیگ روغن داغ جهت تامین برق 3 فاز و حداقل 25 آمپر مصرفی دیگروغن داغ (در صورت داشتن تابلو برق در غیر این صورت برای مشعل)
 • در مسیر کابل کشی از تابلو اصلی به تابلوی دیگ روغن داغ حتماً داخل تابلوی اصلی برق ، فیوز قطع کندر نظر گرفته شود .
 • پر کردن روغن و هواگیری به صورت دقیق و کامل دیگ و مصرف کننده ها

اپراتور شرکت سازنده

 • بازدید مسیر رفت و برگشت به شیرهای اصلی دیگ روغن داغ و هم چنین حصول اطمینان کامل از پر بودن دیگ و مصرف کننده ها از روغن
 • بازدید از مخزن ذخیره سوخت متناسب با میزان سوخت مصرفی و چک کردن لوله های سوخت و فیلترها .
 • بازدید از سلامت دودکش و چک کردن کلاهک
 • نصب کابل اصلی در تابلو برق دیگ روغن داغ به همراه سیم کشی های مربوطه
 • نصب مشعل و کابل کشی مربوطه از تابلو برق دیگ به مشعل
 • وصل کردن مسیر سوخت رسانی به مشعل
 • استارت اولیه مشعل و انجام تنظیمات ضروری
 • تنظیم آلات و ادوات برقی درون تابلو برق دیگ و تست نمودن آلارم های موجود بر روی دیگ روغن داغ
 • تحویل دیگ و تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول و رفع ابهامات بهره برداری اپراتور بهره بردار جهت ادامه کار بادیگ روغن داغ