خانه » قطر دودکش در بویلر

قطر دودکش در بویلر

دودکش ها علاوه بر وظیفه انتقال محصولات احتراق به محیط بیرون از موتور خانه، نقش مهمی در بهینه سازی مصرف سوخت دارند. در بویلرهای فایر تیوب، دودکش یا در پشت دیگ (دیگ روغن داغ،دیگ بخار ،دیگ آبگرم) قرار دارد یا در بالای آن که در هر دو صورت بنا بر قوانین انتخابی دودکش سطح مقطع آن به لحاظ ماکزیمم و مینیمم از رابطه زیر تعیین می گردد بدیهی است توجه به شرایط محلی در انتخاب نهایی قطر تاثیر گذار خواهد بود.

مثال: اگر دیگی به ظرفیت 900000 کیلوکالری در ساعت و ارتفاع دودکش 20 متر داشته باشیم قطر لوله دودکش حامل محصولات احتراق تا پشت بام با استفاده از رابطه ذیل تعیین میشود:

بنابراین قطر دودکش بین 56 سانتیمتر تا 70 سانتیمتر با توجه به شرایط محلی قابل انتخاب است و در صورت تبدیل آن به مقطع مربع باید 10% به این مساحت اضافه نماییم و همچنین توجه نمود که سطح مقطع دودکش نباید از سطح مقطع محل خروج دود از دیگ کمتر باشد.