خانه » مشخصات دیگ های بخار

مشخصات دیگ های بخار

دیگ های بخار تولیدی شرکت مشهد بخار دارای مشخصات زیر میباشند :

تصویر ظرفیت بویلر ظرفیت حرارتی عرض دستگاه با لوازم ارتفاع کامل طول بدون مشعل خروجی بخار قطر دودکش حجم آبگیری نام محصول ردیف
500kg/hr 300.000kcal/hr 130cm 150cm 200cm 1” 12cm 400 lit دیگ بخار نیم تن 1
1000kg/hr 600.000kcal/hr 170cm 180cm 250cm 2” 30cm 1000 lit دیگ بخار یک تن 1
2000kg/hr 1.200.000kcal/hr 170cm 200cm 320cm 2”” 30*30cm 2000 lit دیگ بخار دوتن 2
3000kg/hr 1.800.000kcal/hr 210cm 250cm 340cm 3” 40*40cm 3000 lit دیگ بخار 3 تن 3