انواع تجهیزات پالایشگاه | 20درصد تخفیف قیمت خرید|فروش دیگ بخار

انواع تجهیزات پالایشگاه | 20درصد تخفیف قیمت خرید|فروش دیگ بخار

انواع تجهیزات پالایشگاه: مجموعه عظیم مشهد بخار با افتخار اعلام می نماید که کلیه انواع انواع تجهیزات پالایشگاه را با ارزانترین قیمت در بین کارخانجات تولید کننده تا 20% تخفیف ویژه در بازار ایران و جهان در اختیار خریداران قرار می دهد در این مقاله به موضوعات ابزار دقیق در پالایشگاه - آشنایی کلی با تجهیزات پالایشگاهی - آشنایی با تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی- در پالایشگاه- تجهیزات پتروشیمی- نصب تجهیزات پالایشگاهی- انواع اتصالات پالایشگاهی- آشنایی با تجهیزات پایپینگ که تخصص مجموعه بزرگ مشهد بخار می


انواع تجهیزات پالایشگاه: مشهد بخار هم اکنون با بیش از 40 سال سابقه درخشان در طراحی و تولید انواع دیگ بخار –بویلر روغن داغ– دیگ آبگرم-فیلتر شنی – منبع کویلی - بویلر تشعشعی -هیتر مشعل دار-انواع دی اریتور- سختی گیر آب - مبدل حرارتی - تولید و ساخت انواع بالمیل و انواع دستگاه ازن ساز فعالیت دارد در این مطلب به موضوعات متنوع ابزار دقیق در پالایشگاه - آشنایی کلی با تجهیزات پالایشگاهی -  آشنایی با تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی-  در پالایشگاه- تجهیزات پتروشیمی- نصب تجهیزات پالایشگاهی- انواع اتصالات پالایشگاهی- آشنایی با تجهیزات پایپینگ خواهیم پرداخت . ضمنا ما کلیه محصولات خود را از جمله انواع انواع تجهیزات پالایشگاه باضمانت و خدمات پس از فروش و 100% تضمین شده در اختیار خریداران و مشتریان عزیز قرار می دهیم و همچنین آماده همکاری با نهادها و ارگان های دولتی خصوصی و نیمه خصوصی دانشگاه ها کارخانجات هتل ها و ... می باشیم.

 

انواع تجهیزات پالایشگاه- مجموعه عظیم مشهد بخار همچنین افتخار خود می داند که در ارائه انواع انواع تجهیزات پالایشگاه در خدمت شما بزرگواران باشد لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ابزار دقیق در پالایشگاه - آشنایی کلی با تجهیزات پالایشگاهی -  آشنایی با تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی-  در پالایشگاه- تجهیزات پتروشیمی- نصب تجهیزات پالایشگاهی- انواع اتصالات پالایشگاهی- آشنایی با تجهیزات پایپینگ با ما همراه باشید . ما در مجموعه بزرگ مشهد بخار با بیش از 40 سال سابقه درخشان کلیه تولیدات خود را در بازارهای داخلی و خارجی با بهترین متریال برای مشتریان خود تدارک دیده ایم بنابراین شما هموطنان عزیز می توانید با خیال آسوده و بدون دغدغه هر نوع از انواع تجهیزات پالایشگاه را در مجموعه مشهد بخار بررسی و انتخاب نمایید و ما نیز به شما خریداران محترم تضمین پایین ترین قیمت موجود در بازار را خواهیم داد. 

انواع تجهیزات پالایشگاه | 20% تخفیف قیمت خرید|فروش دیگ بخار

انواع تجهیزات پالایشگاه طراحی و تولید شده در مجموعه مشهد بخار با بیش از 40 سال سابقه درخشان و همچنین 20% تخفیف هم اکنون به صورت عمومی و اختصاصی بر اساس نیاز مشتری در بازارهای داخلی و خارجی موجود می باشد جهت هرگونه مشاوره قبل خرید انواع تجهیزات پالایشگاه لطفا با یکی از شماره های مجموعه مشهد بخار در تماس باشید.

 

انواع تجهیزات پالایشگاه

 ۱- شیرها VALVES

ﺷﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن و ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت و وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

-         ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ

-         ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ

-         ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻛﺮده

-         تنظیم و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت

-         ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

 ۲- ﺗﻮرﺑﻴﻦ Turbine

ﺗﻮرﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎل اﻧﺮژی ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﭘﻤﭙﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ! ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

-         توربین های هیدرولیک       - ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎر         - ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی

 ۳-  ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه Separator

ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺘﻬﺎی ﮔﺎز، ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟ.ﮔﺎز ﺧﺎم ورودی ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎی ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد:

-         جدا کننده عمودی        - جدا کننده افقی        - جدا کننده کروی

 ۴- ﭘﻤﭗ Pump

انواع پمپ:   - پمپ های گریز از مرکز     - پمپ های جابجایی مثبت یا رفت و برگشتی پیستونی

-         پمپ های چرخشی

 ۵- ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر Compressor

کمپرسورها ماشینهایی هستند که فشار گاز را با کاهش حجم آن به صورت مکانیکی افزایش می دهند. هوا در اکثر موارد فشرده می شود، ولی گازهای طبیعی مانند: نیتروژن و اکسیژن نیز همراه آن فشرده می شوند. انواع کمپرسورها را می توان به صورت خلاصه وار بدین شرح دسته بندی نمود:

-         کمپرسور های جدا شدنی افقی                - کمپرسورهای جدا شدنی عمودی

-         ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ                 - ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ

 ۶- ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارتی Heater Exchangers

ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ در اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآیندی کاربرد دارند، چرا که کنترل حرارت به عنوان بخش ﻣﻬﻤﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﻛﻮره) وﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت (ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﻟﻮﻟﻪ ای ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای) اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۷-  ﺧﺸﻚ ﻛﻦ Dryer

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻃﻮﺑﺖ زداﻳﻲ در ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

۸- درام  Drum

ﻋﻤﻮﻣﺎ درام ﻫﺎ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮف واﺳﻄﻪ، ﺳﻴﺎل را از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺨﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر درام ﻫﺎ ﺳﻴﺎل را از ﻣﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎر و ذﺧﻴﺮه، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﭘﻤﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از اﺳﺘﻔﺎده درام ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺒﺎرش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد.

۹- ﺑﺮج Tower

ﺑﺮج ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺳﺘﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮج ﻫﺎ درواﻗﻊ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﮔﺎز، روﻏﻦ و ﻗﻴﺮ و …ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

۱۰- دﻳﮓ ﺑﺨﺎر (ﺑﻮﻳﻠﺮ) Boiler

ﺑﻮﻳﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﻪ آب و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آب داغ، ﺑﺨﺎر ﺧﺸﻚ، ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﻳﺎ ﺑﺨﺎر داغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺑﻮﻳﻠرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺮارﺗﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

۱۱-  دﻣﻨﺪه و ﻓﻦ Blower & Fan

ﺗﻨﻬﺎ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻮا در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 در پایان مجددا تاکید می نماییم که ما در مجموعه بزرگ مشهد بخار تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم هر نوع از دیگ بخار – انواع تجهیزات پالایشگاه– دیگ آبگرم-فیلتر شنی – منبع کویلی - بویلر تشعشعی -هیتر مشعل دار-انواع دی اریتور- سختی گیر آب - مبدل حرارتی - تولید و ساخت انواع بالمیل و انواع دستگاه ازن ساز- ابزار دقیق در پالایشگاه - آشنایی کلی با تجهیزات پالایشگاهی -  آشنایی با تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی-  در پالایشگاه- تجهیزات پتروشیمی- نصب تجهیزات پالایشگاهی- انواع اتصالات پالایشگاهی- آشنایی با تجهیزات پایپینگ را با ارزانترین قیمت و تا 20% تخفیف ویژه و زیر قیمت سایر کارخانجات فعال در ایران طراحی و تولید نموده و بدون واسطه تقدیم مشتریان نماییم. مجددا توصیه اکید داریم حتما و حتما قبل از اینکه تصمیم به خرید یک نمونه از دیگ بخار – انواع تجهیزات پالایشگاه– دیگ آبگرم-فیلتر شنی – منبع کویلی و ... را از هر شخص و شرکتی نمایید با یکی از شماره های - - 09152152481 تماس برقرار کنید تا به صورت 100% رایگان از مشاوره های قبل خرید و همچنین لیست قیمت نهایی مطلع شوید.